ท่องเที่ยววิถีใหม่
ใส่ใจส่วนรวม

กระตุ้นการท่องเที่ยวและตอกย้ำความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรคโควิด-19

เรียนรู้วัฒนธรรม
เปิดประสบการณ์ชุมชน

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายผลประโยชน์ไปยังทุกภาคส่วน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแนะนำร้านอาหารท้องถิ่นจากร้านในพื้นที่

วางแผนหรือยัง?

ดาวน์โหลดเส้นทางการท่องเที่ยวที่คุณอยากออกไปเปิดประสบการณ์ได้ที่นี่ ลองดูสิว่ามีที่ไหนที่คุณสนใจ 
ตอนนี้เรามีแผนเส้นทางการท่องเที่ยวมาแล้ว 5 เส้นทาง ขอให้สนุกสนาน ปลอดภัย และสวัสดิภาพ

1st Route: HuaHin

เส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากกรุงเทพฯ – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ราชบุรี – นครปฐม

2nd Route: Phuket

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ภูเก็ต

3rd Route: SakonNakhon – BuengKan

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดสกลนคร – บึงกาฬ

4th Route: ChiangRai – Phayao – Phrae

เส้นทางท่องเที่ยวรับอากาศเย็นใจ เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมสายประวัติศาสตร์ที่ภาคเหนือของประเทศไทย กับจังหวัดเชียงราย – พะเยา – แพร่

5th Route: BKK – ChaChoengSao – PrachinBuri – NakhonNayok

เส้นทางท่องเที่ยวที่สดชื่นไปกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ออกตัวเริ่มที่กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี – นครนายก